Video xem thêm: Trấn Thành chạm lại nỗi đau về bạn trai cũ đồng tính của Xuân Lan trên sóng truyền hình