Video xem thêm: Cô bạn khóc hết nước mắt vì Boo Ja chết, fan Hoa Du Ký đồng cảm sâu sắc quyết tâm tìm nhà biên kịch