Video xem thêm: Bé gái khóc thét khi bị trộm thản nhiên vào nhà giật iPhone rồi bỏ đi