Video xem thêm: Đào Bá Lộc khoe khả năng may vá và vòng người yêu tặng