Video xem thêm: Vân Hugo thú nhận cảm thấy dằn vặt vì