Video xem thêm: Khắc Việt hát "Gọi tên em trong đêm" tặng Thảo Bebe