Video xem thêm: Mái sân bay đổ sập vì mưa lớn khiến tất cả hành khách hoảng hồn