Video xem thêm: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và 2 Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú