Video xem thêm: Mẹ đẻ rơi con trong hầm phân toilet mà không biết, lính cứu hỏa phải đục tường giải cứu