Video xem thêm: Cận cảnh các bạn trẻ xếp hàng để được "checkin" với bức tường vàng "thần thánh" tại Đà Lạt