Video xem thêm: Hàng nghìn người chen lấn, giành giật đi lễ tại chùa Bà, Bình Dương