Video xem thêm: 9x nhận lời thách đấu uống rượu lấy 210.000 vnđ