Video xem thêm: Người đàn ông rải tiền trên đường cầu cứu nhưng không ai quan tâm