Video xem thêm: Lần đầu đóng phim truyền hình, Xuân Mai đã ghi điểm với lối diễn xuất tự nhiên