Video xem thêm: Cấp cứu cho người bị hoả hoạn, cô tình nguyện viên vẫn phải xin lỗi