Video xem thêm: Vừa nhận phim mới chưa kịp quay, Kim Yoo Jung đột ngột ngã bệnh đến nỗi phải tạm nghỉ để dưỡng bệnh?