Video xem thêm: Năm mới các chị đại xứ Hàn sau đây lại bị hỏi “bao giờ lấy chồng”