Video xem thêm: Việt kiều Đức không thể về nước vì bị giật túi xách tại phố Tây Bùi Viện