Video xem thêm: Bí ẩn của ngôi chùa 'dính chặt' vào vách núi ở Trung Quốc