Video xem thêm: Chùa Hương thất thủ vào ngày mùng 5 Tết