Video xem thêm: Đằng sau Đức Chinh hài hước là 1 lời hứa đầy cảm động với bố