Video xem thêm: Với chiếc bánh chưng và hộp sữa phòng thân, "thanh niên cứng" quyết bỏ nhà ra đi ngay mùng 1 Tết