Video xem thêm: Tiết mục mừng xuân của Trần Vỹ Đình và Trương Nghệ Hưng