Video xem thêm: Đôi vợ chồng câm rong ruổi bán từng quả dưa để mưu sinh ngày 29 Tết