Video xem thêm: Hàng rửa xe đông khách, giá tăng gấp đôi trong ngày 29 Tết