Video xem thêm: Nhẫu nhiên cùng comeback đầu năm 2018, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun lại bị dân mạng mang ra so sánh