Video xem thêm: Nghi phạm giết hại cô gái 23 tuổi trong tiệm thuốc lộ diện