Video xem thêm: Vừa thoát ải nilon, cá chép còn phải vượt "kiếp nạn" chích điện để tiễn Táo quân về trời