Video xem thêm: Sự thật bên dưới mái tóc sâu róm của Tổng thống Donald Trump