Video xem thêm: Đội tình nguyện mặc trời giá rét tuyên truyền khẩu hiệu Thả cá nhưng đừng thả bao nilon!