Video xem thêm: Trọng Đại ôm eo Đình Trọng hát "Chuyện tình tôi" của Khắc Việt