Video xem thêm: Cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam chia sẻ nhiều người không muốn lên máy bay do anh cầm lái