Video xem thêm: Những thần tượng đã có vinh dự được hát quốc ca cho các sự kiện quan trọng