Video xem thêm: Người con trai bất hiếu đánh đập bố đang nằm trên giường bệnh vì "mệt mỏi" khi chăm sóc cho ông cụ