Video xem thêm: Ngô Diệc Phàm - nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên được biểu diễn tại Super Bowl