Video xem thêm: Baekhyun vinh dự được hát Quốc ca trước Tổng thống Hàn khai mạc Đại hội đồng Olympic 2018