Video xem thêm: Thiên nga đang ở ngay giữa lòng Thủ đô rồi, nhưng có thể bạn vẫn chưa hiểu đầy đủ về loài chim này