Video xem thêm: Seungri tiết lộ từng vô cùng tổn thương vì G-Dragon