Video xem thêm: Tóc Tiên và Soobin Hoàng Sơn cùng hát nhạc Trịnh