Video xem thêm: Có 1 người Sài Gòn dễ thương Nuôi chim trời và cho thú ăn trước Thảo Cầm Viên gần chục năm nay