Video xem thêm: Đừng lo, "người hùng thầm lặng" Phan Văn Đức bây giờ được fan chào đón nồng nhiệt thế này đây