Video xem thêm: Thủ môn Văn Hoàng được bố chở bằng xe máy