Video xem thêm: Phát hiện thêm 2 cực phẩm của U23 Việt Nam