Video xem thêm: Xuân Trường và Thành Chung được người dân Tuyên Quang chào đón