Video xem thêm: Phan Văn Đức - người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam