Video xem thêm: Hot girl không tiền đặt tiệc 120 triệu rồi quỵt