Video xem thêm: Khoảnh khắc "kinh điển": Tiến Dũng bỏ gôn đi xem siêu phẩm sút phạt