Video xem thêm: Vì căn bệnh ung thư quái ác, Kim Woo Bin được xác nhận không đủ điều kiện nhập ngũ