Video xem thêm: Kim Rae Won - Shin Se Kyung "tình" từ phim đến đời, ai bảo không "phim giả tình thật"?