Video xem thêm: Nếu U23 Việt Nam vô địch, Mỹ Tâm quyết định không đi bão mà sẽ suy nghĩ đến chuyện...lấy chồng